MIS TOIMUB?

Avaleht >>> Kultuur >>> Kirikud ja kogudused

Viljandimaa Rahvakultuuri Auhind 2017 | Hansapäevad Viljandis | Kultuuri-, rahva- ja külamajad | Teatrid | Sakala Keskus | Pärimusmuusika Ait | Viljandi Linnaraamatukogu | Maakonna raamatukogud | Viljandi Muuseum | Maakonna muuseumid | Rahvakultuuri kollektiivid | Kirikud ja kogudused | Kunst ja käsitöö | Mulgi Kultuuri Instituut
 

Kirikud ja kogudused

VILJANDI PRAOSTKOND
Pikk 8, 71003 Viljandi, viljandi@eelk.ee. Praost
Marko TIITUS, 56413394. Sekretär Toivo
VILUMAA,  5056045

Halliste Püha Anna
69501 Halliste, Viljandimaa, halliste@eelk.ee. Hooldajaõpetaja
Marko Tiitus. Jumalateenistus pühapäeviti 12.30.

Helme Maarja
Kalmistu 2, 68604 Tõrva, tel 763 3340, 763 2291, helme@eelk.ee.
Koguduseõpetaja Arvo Lasting. Jumalateenistus
pühapäeviti 11.00.

Karksi Peetri
 Lossi 1, 69104 Karksi-Nuia, Viljandimaa, tel 5695 6026,
karksi@eelk.ee. Hooldajaõpetaja Marko Tiitus.
Jumalateenistus pühapäeviti 10.00.

Kolga-Jaani Johannese
W. Reimani 3, 70301 Kolga-Jaani, Viljandimaa, tel 432 8273,
http://kolgajaanikogudus.wordpress.com/
Koguduseõpetaja Peeter Parts. Jumalateenistus
pühapäeviti 14.00.

Kõpu Peetri
Pärnu mnt 1, 71201 Kõpu, Viljandimaa, tel 5348 5573,
hedi.vilumaa@eelk.ee. Koguduseõpetaja Hedi
Vilumaa. Jumalateenistus kuu 2. ja 4. pühapäeval
ning kirikupühadel 11.00.

Mõisaküla
Heki 8, 69302 Mõisaküla,
Viljandimaa, tel 436 4131, moisakula@eelk.ee.
Hooldajaõpetaja Arvo Lasting. Jumalateenistus
kaks korda kuus pühapäeviti 14.00.

Paistu Maarja
69601 Paistu, Viljandimaa, tel 439 3116, paistu@eelk.ee.
Koguduseõpetaja Raivo Asuküla.
Jumalateenistus pühapäeviti  9.00.

Pilistvere Andrease
Pilistvere kirikla, pk 12, 70502 Pilistvere,
Viljandimaa, tel 437 8561, 553 2789,
pilistvere@eelk.ee,www.eelk.ee/pilistvere.
Hooldajaõpetaja Marko Tiitus. Diakon Hermann
Kalmus. Jumalateenistus pühapäeviti 13.00.

Põltsamaa Niguliste
Allika 1, 48105 Põltsamaa, tel 776 9915, 522 3368, 776
9815, faks 776 9915, poltsamaa@eelk.ee.
Koguduseõpetaja Markus Haamer.
Jumalateenistus pühapäeviti 11.00

Suure-Jaani Johannese
Köleri 1, 71503 Suure-Jaani, tel 437 1128, 520 0353, suure-
jaani@eelk.ee. Koguduseõpetaja Kristi Sääsk.
Jumalateenistus pühapäeviti 11.00, juuni-august
kolmapäeviti õhtupalvus 20.00.

Taagepera Jaani
 68501 Taagepera, Valgamaa, tel 763 3340, 763 2291, 524 9654,
taagepera@eelk.ee. Hooldajaõpetaja Arvo
Lasting. Jumalateenistus kaks korda kuus
pühapäeviti 14.00.

Tarvastu Peetri Kirikla, 69701 Mustla,
Viljandimaa, tel 436 6591, tarvastu@eelk.ee.
Jumalateenistus pühapäeviti 11.00.

Viljandi Jaani
Pikk 6, 71003 Viljandi, tel
433 3000, viljandi.jaani@eelk.ee, www.eelk.ee/
viljandi.jaani. Koguduseõpetaja Marko Tiitus.
Jumalateenistus pühapäeviti 10.00.

Viljandi Pauluse
Kiriku 5, 71003 Viljandi, tel 433 4369, 5212418,
viljandi.pauluse@eelk.ee, www.eelk.ee/
viljandi.pauluse. Koguduseõpetaja Allan Praats.
Jumalateenistus pühapäeviti 11.00.

VIITED