Haigla

SA Viljandi Haigla

Sihtasutus Viljandi Haigla on Viljandi maakonna suurim tervishoiuasutus ning oma ligi 800 töötajaga ühtlasi ka maakonna suurim tööandja. Osutame nii ambulatoorset kui statsionaarset eriarstiabi. Haiglas on 431 voodikohta, siin töötab ligi 90 arsti, 250 õde ja 250 hooldustöötajat. Haiglas tegutseb neli kliinikut, hooldusravi- ja sotsiaalhoolekande osakond ning mittemeditsiinilised teenistused. Oleme tervist edendav haigla, osaleme Viljandimaa tervisenõukogu ja vigastuste ennetamise töögrupi töös.

Ambulatoorse ravi ja diagnostikakliiniku koosseisukuuluvad erakorralise meditsiini allüksus (EMO), polikliinik, laboratoorium, radioloogiateenistus, funktsionaaldiagnostikakabinet, endoskoopiakabinet ning patoloogiateenistus koos prosektuuriga. EMO jaguneb omakorda kaheks üksuseks: haigla vastuvõtuosakonnaks ning kiirabiks, kus tegutseb neli kiirabibrigaadi: kaks neist paiknevad haigla juures, üks Suure-Jaanis ja üks Abjas. Vastuvõtus on ööpäevaringne valve ja pöördujatele on tagatud kirurgiline, terapeutiline, anestesioloogiline ja günekoloogiline abi. Polikliinikus võtavad patsiente vastu südamearst, närviarst, kirurg, sisearst, nina-kõrva-kurguarst, naha- ja suguhaigustearst, kopsuarst, naistearst, silmaarst, mao- ja sooltearst, lastearst, endokrinoloog, uroloog, töötervishoiuarst, taastusraviarst ja reumaarst.

Kirurgiakliiniku koosseisu kuuluvad kirurgiaosakond, sünnitusabi- ja günekoloogia osakond koos naistenõuandlaga ning intensiivravi- ja operatsiooniblokk. Operatsiooniblokis on kaks kaasaegse tehnoloogiaga varustatud operatsioonituba ning kolme voodikohaga operatsioonijärgne palat (recovery).

Sünnitusabi- ja günekoloogia osakonnas on kaks kaasaegsete vahenditega sünnitustuba, sünnitusjärgselt saab valida üld- ja perepalati vahel. Sünnitusi on meil aastas üle 400. Naistenõuandlas võtab naisi vastu korraga neli naistearsti, samuti töötavad iseseisvalt ämmaemandad, kes teenindavad lapseootel naisi. Naistenõuandlas tegutsevad ka noortekabinet ja perekool, kus tulevased emad saavad osa võtta loengutest ja tutvuda sünnitamisvõimalustega meie haiglas.

Sisekliiniku koosseisu kuuluvad taastusravi-, sisehaiguste, lastehaiguste ning I ja II astme intensiivravivoodid ning ambulatoorse taastusravi üksus. Suurima osa sisekliiniku igapäevatööst moodustab erinevate sisehaigustega patsientide diagnostika ja ravi. Täiskasvanud patsientide kõrval ravime ka lapsi. Ambulatoorset taastusravi saavad siin nii täiskasvanud kui lapsed. Olemas on kõik vajalikud vahendid kaasaegseks taastusraviks, sealhulgas erinevad võimalused vesiraviks.

Psühhiaatriakliinik on Viljandi haigla suurim kliinik ning ühtlasi ka suurim ja laiahaardelisim psühhiaatrilisi raviteenuseid osutav raviasutus Eestis. Sotsiaalministri Haigla liikide nõuete määruses toodud erisusega on meile antud õigus osutada psühhiaatrilisi teenuseid raviasutuste kõrgeimale etapile ehk piirkondlikule haiglale lubatud ulatuses.

Hooldusravi- ja sotsiaalhoolekande osakonnas osutatavate teenuste loetelu on pikk ja mitmekülgne. Osutame hooldusravi ja koduõendusteenust, teeme geriaatrilist hindamist. Eraldi teenused on suunatud psüühilise erivajadusega inimestele: ööpäevaringne tugevdatud järelevalvega hooldamine, ööpäevaringne tugevdatud toetusega hooldamine, toetatud elamise ja igapäevaelu toetamise teenus. Koostame rehabilitatsiooniplaane ja osutame rehabilitatsiooniteenust nii somaatiliste haigustega kui ka psüühilise erivajadusega klientidele. Samuti pakume tasulise hoolduse teenust.

Lähem info Viljandi haigla kohta meie kodulehelt www.vmh.ee