Kaitseliidu Sakala malev

Sakala malev on kaitseliidu vanim malev, asutatud 7. septembril 1917. Tema liikmed võitlesid Vabadussõjas, jätkasid koostegutsemist kütisalkades ja astusid taasloodud Kaitseliitu 1925. aastal. Kaitseliidu peamine ülesanne on vabale tahtele ja omaalgatusele toetudes suurendada rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda.

Kaitseliit on apoliitiline, vabatahtlik, riiklike ülesannetega seltskondlik rahva omakaitse organisatsioon.

Kaitseliidu ülesandeiks on:

  • seaduslike võimude abistamine Eestis
  • ühiskondlike õnnetuste puhul abi andmine
  • oma liikmeile sõjalise õppuse ning kasvatuse andmine ja kodukaitse üldkasulikule tööle rakendamine
  • noortesse vabaduse, koduarmastuse ja kaitsetahte sisendamine ning noorte väljakujundamine vaimselt ja kehaliselt tublideks Eesti Vabariigi kodanikeks
  • naiskodanike organiseerimine riigikaitse teostamise ja kaitseliidu abistamise eesmärgil
  • kodanikes isamaaliste ja rahvuslike tunnete süvendamine

Kaitseliidu eriorganisatsioonideks on:
Noored Kotkad
Kodutütred
Naiskodukaitse

Sakala malev ja Viljandimaa Tervisetuba. Nimetatud instantside vahelist koostööd saab koondada ühisnimetaja alla “Viljandimaa vigastuste ennetamise ühislepe”. Antud tegevusvaldkonna ennetustöö on suunatud peamiselt lastele – ühisõppused “Abi ABC”, infopäevad ja täiendkoolitused. Kuid tähtsal kohal on ka täiskasvanud elanikkonna teavitamine ja kaasamine, eesmärgiga tagada turvalisus paikkonnas.


Sakala maleva aadress:
Saarepeedi vald, Viljandimaa, 71024, Tel 717 9249 (korrapidaja)

Põhjalikum teave asub lehel: http://sakala.kaitseliit.ee/