Lõuna-Eesti Päästekeskus

Lõuna-Eesti Päästekeskus on riiklik päästeasutus, kelle peamisteks tegevusvaldkondadeks on päästetööde teostamine, riikliku tuleohutusjärelevalve läbiviimine, päästealane ennetustöö ning kriisireguleerimine.
Lõuna-Eesti Päästekeskuse teeninduspiirkonda kuuluvad Jõgevamaa, Põlvamaa, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa ja Võrumaa.
Viljandimaa päästeosakonnas on viis päästekomandot asukohaga Viljandis, Abja-Paluojas, Kolga-Jaanis, Mustlas ja Suure-Jaanis.

Viljandimaa päästeosakonna juhataja Jüri Soovik.
Riia mnt 6, Viljandi linn 71020
Tel. 435 4512, 506 1706
e-post: jyri.soovik@rescue.ee
Lõuna-Eesti Päästekeskuse koduleht www.rescue.ee/louna

Päästealase ennetustöö eesmärgiks on kujundada Eestis turvaline elukeskkond, kus igaüks loob ja väärtustab ohutust ja turvalisust.
Ohtudest teadlike ja turvatunnet hindavate inimeste toel soovib päästeteenistus vähendada õnnetuste ja seeläbi hukkunute ning vigastatute hulka, samuti kahandada õnnetuste läbi tekkivat muud kahju.

Kontaktid

Viljandimaa ennetustöötaja Eda Mõim.
Riia mnt 6, Viljandi linn 71020
Tel. 435 4516, 533 00578
e-post: eda.moim@rescue.ee

Kasulik teada

PAIGALDA KOJU SUITSUANDUR!
Alates 01. juulist 2009 muutus suitsuanduri olemasolu eluruumides kohustuslikuks
Info www.kodutuleohutuks.ee

Helistades numbrile 112

 • räägi mis on juhtunud
 • teata õnnetuse võimalikult täpne asukoht
 • ütle kas keegi on kannatanud
 • ütle julgelt oma nimi ja telefon
 • püüa jääda rahulikuks, vasta küsimustele lühidalt ja täpselt
 • jälgi häirekeskusest saadud juhiseid
 • ära katkesta kõnet ilma loata
 • ära lülita telefoni välja peale teate edastamist, sest võib vaja minna lisainformatsiooni
 • kui olukord muutub oluliselt enne päästjate saabumist, teata sellest häirekeskusesse

Millist infot saab päästeala infotelefonil 1524

 • Vajate abi oma kodu turvalisemaks muutmisel.
 • Vajate päästeala ametnike kontaktandmeid ja vastuvõtuaegasid.
 • Tahate teada millistes tingimustes ja kus võib tuld teha.
 • Soovite liituda automaatse tulekahju signalisatsioonisüsteemiga.
 • Soovite täiendavat informatsiooni seoses Päästeameti poolt korraldatavate ennetuskampaaniatega.
 • Teil on päästealaga seotud küsimus ja te ei tea, kelle poole pöörduda.
 • Vajate korstnapühkijate kontaktandmeid

Tuleohutusalased nõuanded

Käitumisjuhised hoonetulekahju korral http://www.rescue.ee/19668
Tuleohutusnõuded lahtise tule tegemisel http://www.rescue.ee/ara-lase-tuld-lahti
Kütteseadmete hooldus http://www.rescue.ee/kuttekolded
Jääohutus http://www.rescue.ee/jaaohutus
Turvalisus vees http://www.rescue.ee/turvalisus-vees
Minnes metsa http://www.rescue.ee/minnes-metsa
Vaata veel nõuandeid http://www.rescue.ee/669