Lõuna Politseiprefektuur

Politsei on Sinu usaldusväärne partner turvalisema elukeskkonna loomisel Viljandimaal ja kõikjal Eestis. Meie eesmärk on turvalisuse ja korra tagamine, et siin tunneksid end kindlalt nii Viljandimaa elanik kui ka meie külaline. Selle suure ja tähtsa ülesande juures teeme palju koostööd erinevate Viljandimaa ametiasutustega, kodanikuühendustega ning erafirmadega. Sellise koostöö üheks väljundiks on “Viljandimaa vigastuste ennetamise ühislepe”, kus erinevate koostööpartnerite ja sihtgrupi esindajatega on võetud ühine vastutus ennetada Viljandimaa elanike vigastusi.
Nimetatud ühislepe on kooskõlas 27. veebruaril 2007. aastal politseieetika konverentsil kinnitatud politsei põhiväärtustega, milleks on: professionaalsus, ausameelsus, inimlikku, koostöö.


Koostöö on ka peamine märksõna töös lastega. Lastega töötades ei kehti tavalised, harjumuspärased töövõtted. Politsei lehelt leiate erinevaid nõuandeid, soovitusi ja käitumisjuhiseid, kuidas lastega erinevates olukordades käituda, praktilisi materjale teemakohaste ettekannete pidamiseks ning lastevanemate nõustamiseks.

Kontaktid

Nele Razumov
433 8932
Pargi 1, Viljandi
nele.razumov@louna.pol.ee

Eesti Politsei kodulehega saad tutvuda siin: http://www.politsei.ee/