Maanteeamet

Pärnu Teedevalitsus lähtub oma töös ja tegemistes Eesti rahvuslikust liiklusohutusprogrammist 2003 – 2015, mis 28.mail 2003.a. sai parlamendi toetuse ja püstitab ülesande vähendada Eestis kümmekonna aasta jooksul avariide arvu poole võrra ning säästa 1000 inimese elu.

Liiklusohutusprogrammi strateegiliseks eesmärgiks on saavutada 2015. aastaks olukord, et Eestis liiklusõnnetustes hukkunute arv aastas ei ületaks 100 inimest.  (2007 aastal hukkus Eesti teedel  196 liiklejat).

Eelpool nimetatud eesmärgid on tiheda koostöös aluseks Pärnu Teedevalitsuse regionaalse liikluskasvatuse ja Viljandi maavalitsuse Tervisetoa vahel, mil ühiselt vigastuste ennetamise valdkonda planeeritakse, tegevusi ellu viiakse ja saavutatud hinnatakse.

Vigastuste ennetamise koostöö on vaga mitmetahuline – tegeletakse laste liikluskasvatusega; noorte juhtide ettevalmistamisega ning ohutuskampaaniate korraldamisega; tõsisemateks teemadeks ennetustöös on alkoholiga seotud liiklusõnnetuste vähendamine ning liiklusjärelvale parendamine.

Pikaajalised ühisplaanid ja tegemised annavad häid tulemusi, mida kinnitab vigastuste ennetamise valdkonna maailmapraktika  ja seda “tuntud teed” soovib ka Pärnu Teedevalitsus käia, ühinedes Viljandimaa vigastuste ennetamise ÜHISLEPPEGA.

Sirli Leier
Lääne Regionaalne Maanteeamet
liiklusohutuse osakonna juhataja
Sirli.Leier@mnt.ee
53 402 691
43 55637

Maanteeameti kodulehega saad tutvuda siin: http://www.mnt.ee/atp/?id=998