Ohvriabi

Viljandimaa Ohvriabikeskus

Tänapäeva ühiskond, milles elame, esitab suuri nõudmisi kõigile kodanikele ja nii võib erinevate situatsioonide ja normide tõttu inimene sageli sattuda mitmekordselt raskesse olukorda. Inimene vajab tihti abi erinevate instantsidega kontakti võtmisel, nagu näiteks sotsiaalamet, politsei, kindlustus, kohus jne. Ohvriabi üheks ülesandeks ongi vajadusel juhatada inimene õige instantsi või isiku juurde saamaks professionaalset abi.

MIS ON OHVRIABI?

TASUTA avalik sotsiaalteenus;
Teenuse eesmärk on säilitada või parandada ohvri toimetulekuvõimet;
Ohvriabi osutavad ohvriabitöötajad üle Eesti.

KELLEL ON ÕIGUS OHVRIABILE?

Kõigil inimestel, kes on langenud hooletuse või halva kohtlemise, füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks;
Iga inimene, kellele on põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju, võib abi saamiseks pöörduda ohvriabitöötaja poole;
Ohvriabi on võimalik saada sõltumata sellest, kas kahju tekitaja on tulnud avalikuks ja kas tema vastu on algatatud kriminaalasi.

PÖÖRDU OHVRIABITÖÖTAJA POOLE KUI:

Tahad oma probleemist rääkid;
Tunned, et on vaja abi;
Soovid leida oma olukorrast väljapääsu!

ÄRA JÄÄ OMA MUREGA ÜKSI, OTSIME KOOS LAHENDUSI!

Kontaktid:

VILJANDIMAA OHVRIABIKESKUS

Pargi 1
Viljandi 71020
Tel 434 0343
oa@ensib.ee

Vastuvõtt

Esmaspäeval 09.00-12.00 ja 13.00-18.00
Kolmapäeval ja reedel 09.00-12.00 ja 13.00 -16.00