Tervisetoetajate võrgustik

Viljandi Maavalitsuse Tervisetuba viib ellu projekti “Küla tervisetoetajate võrgustiku loomine Viljandimaal” nr 1.3.0402.11-0072, ESF 1.3.4. meetme “Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine” kaudu. Projekti käigus koolitatakse välja terviseteadlikud tavakodanikud ehk tervisetoetajad (erinevatest Viljandimaa piirkondadest), kes oskavad oma kodukohas anda informatsiooni tervist toetavate eluviiside kohta ning, kes edaspidi on vabatahtlikena abiks terviseedendusealase teavitustöö tegemisel ja erinevate tegevuste korraldamisel.

Projekti kestus: 01.01.2012 – 28.02.2013

Projekti sihtgrupp: Viljandimaa tööealine elanikkond

Projekti kaasfinantseerijad ja koostööpartnerid: SA Viljandi Haigla, Viljandimaa Omavalitsuste Liit; MTÜ Ühendus Kodukant Viljandimaa.Projekti koostööpartnerid: Eesti Punane Rist Viljandimaa Selts, MTÜ Viljandimaa TEL, Sihtasutus Viljandimaa Arenduskeskus.

Tervisetoetajate väljaõppekoolitused toimusid kahel korral, kümme õppepäeva (2päeva x 5). Esimene koolitus toimus märtsist-maini 2012 ja teise grupi koolitus vältas 2012 aasta septembrist novembrini.

Projektijuht on Marili Lenk.

Peamised projekti tegevused:

 • Tervisetoetajate väljaõppekoolitus (80AK tundi) järgmistel teemadel:
  Tervisedendus ja uue võrgustiku loomine – Elo Paap
  Tervislik toitumine ja tervisesport – Martin Mooses
  Enesejuhtimine – Reet Hindus ja Merike Kütt
  Nõustamine – Le Hussar
  Stress ja selle juhtimine – Merike Kütt ja Reet Hindus
 • Infovoldikud Viljandimaa inimestele Viljandi maakonna tervisealaste nõustamisteenuste kohta
  Voldik “Terviseteenused Viljandimaal – ABI SINU LÄHEDAL”
 • Tasuta tervisepäevad Viljandimaa inimestele – korraldajateks tervisetoetajad

15. aprill 2012 – Tervisepäev “Südame rütmis“, Saarepeedi rahvamajas

24. aprill 2012 – Lõuna-Viljandimaa,tervisepäev Mõisaküla linnas

20. oktoober 2012 – Tervisepäev “MEESTE MEHINE RADA”, Viljandi linnas

28. oktoober 2012 – Tervisepäev “Mõtleme aktiivselt! Tervistav mäng aitab!”,Viljandi linnas

24. jaanuar 2013 – projekti pidulik tänusündmus Sakala Keskuses, kus tänati tegijaid ja koostööpartnereid ning kinnitati uus toimiv võrgustik, kes tulevikus ühiselt panustavad Viljandimaa tervisedendusse.