Tervist Edendavate Töökohtade võrgustik

TET = Tervist Edendavate Töökohtade võrgustik, mida arendatakse Eestis alates 2006. aastast Tervise Arengu Instituudi eestvedamisel. Tervisedendusest töökohal saad lugeda terviseinfo kodulehelt.

Võrgustiku eesmärgiks on erinevate asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide spetsialistide koondamine heade kogemuste jagamiseks; organisatsioonide toetamine töökeskkonna arendamisel ja töötajate terviseteadlikkuse tõstmisel; samuti kutsehaiguste, tööohutuse ja tööst põhjustatud haiguste parem ennetamine töökohal.

Viljandimaal liitus võrgustikuga esimesena SA Viljandi Haigla, et patsientide tervise taastamise kõrval paremini hoolida omagi asutuse töötajaist. Maakonna tervisenõukogus esindab TET võrgustikku tervisliku Viljandi Linnaraamatukogu majandusjuht Kalli Hendrikson. Kuna TET liikmeteks on ettevõtted ja asutused väga erinevatest tegevusvaldkondadest, koordineerib võrgustiku ühistegevusi, koolitusi ja seminare Viljandi Maavalitsuse tervisetuba.

Viljandimaal tegutsevad organisatsioonid, liitunud TET võrgustikuga:

Tervist edendav töökoht Võrgustikuga
liitumise aasta
SA Viljandi Haigla 2006
Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ 2006
A-Selver AS 2006
Sveba-Dahlen OÜ 2009
Meeltepesa OÜ 2009
Viljandi Linnaraamatukogu 2009
Kärstna Hooldekodu 2009
Sakala Teed OÜ 2009
Terviseameti Lõuna talitus 2010