Tööinspektsioon

Tööinspektsioon on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev asutus, mille peamised üleanded on:

§ järelevalve töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide täitmise üle töökeskkonnas
§ kooskõlastuste ja nõusolekute andmine
§ tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine
§ tööandjate ja töötajate nõustamine
§ individuaalsete töövaidluste lahendamine
§ teavitus- ja ennetustöö

Tööinspektsiooni struktuuri moodustab keskus, asukohaga Tallinn, Gonsiori 29, ja neli regionaalset inspektsiooni:
Põhja inspektsioon, keskusega Tallinnas, Gonsiori 29
Lõuna inspektsioon, keskusega Tartus, Teguri 37
Ida inspektsioon, keskusega Jõhvis, Malmi 2B
Lääne inspektsioon, keskusega Pärnus, Esplanaadi 10

Lõuna inspektsioon ühendab kuut maakonda – Viljandimaad, Jõgevamaad, Tartumaad, Valgamaad, Põlvamaad ja Võrumaad.

Tööinspektorite vastuvõtt Viljandis, Vabaduse plats 6:
töökeskkond – esmaspäeval 9.00 – 12.00
töösuhted – teisipäeval 8.30 – 11.30

Regionaalsete inspektsioonide juures töötavad töövaidluskomisjonid, kus lahendatakse individuaalseid töövaidlusi.

Lõuna inspektsioonis asuvad töövaidluskomisjonid Tartus (Teguri 37, tel 7366 147) ja Võrus (Lembitu 2a, tel 7823 016), mis aga ei tähenda, et ülejäänud maakondade töötajad ja tööandjad peaksid tulema Tartusse või Võrru oma vaidlusi lahendama. Avaldusi saab Põlvas, Valgas, Viljandis ja Jõgeval esitada isiklikult tööinspektorite vastuvõtuajal või saata tähitud postiga kas Lõuna inspektsiooni keskuse või kohaliku inspektsiooni aadressil. Töövaidluskomisjoni istung korraldatakse avaldaja töökoha maakonna keskuses.

2008. aasta algusest hakkas tööle üleriigiline juristi infotelefon 640 6000, mis vastab kõnedele tööpäevadel kella 10-14. Esitada võib töölepingut, töö- ja puhkeaega, palka, puhkust, töökeskkonda ja kollektiivseid töösuhteid puudutavaid küsimusi.

Täpsemalt loe Tööinspektsiooni kodulehelt www.ti.ee.

Materjalid

Mida saame teha töötraumade vähendamiseks? (doc)