TEL projektid

MTÜ Viljandimaa Tervist Edendavad Lasteaiad projekt
Terviselasteaiad – paikkonna elu edendajad

Toetussumma: 7438 EUR

2014.a toetati III ja IV taotlusvoorus 30 vabakonda arendavat projekti.
Meie taotlesime rahastust ühenduse tegutsemisvõime parandamiseks.

Projekti  eesmärgiks on korraldada erinevaid arendavaid ettevõtmisi peredele ja lasteaias töötavatele inimestele.

Eesmärk on panustada lisaks lasteaedade tervise edendamise arengule veelgi enam kogukonna arengusse, toetades sel moel vabaühenduste tegutsemisvõimekust ja –keskkonda.

Projekti käigus viiakse läbi meeskonnatöö ja strateegilise planeerimise oskuste koolitus, alustab mentorlusprogramm  „Sõber lasteaed“, toimub ümarlaud koostööpartneritega, käivituvad õpiringid ning toimub kolm koostööpäevakut lastevanematega.

Projekti toel täiustuvad MTÜ Viljandimaa TEL liikmeskonna professionaalsed oskused, läbi koolituse jõutakse paremate meeskonnatöö tulemusteni ja ollakse teadlikumad strateegilise planeerimise tõenduspõhistest lähenemistest.

Projekti partneriks on Eesti Punane Rist Viljandimaa Selts.

Projektimeeskonnas on:  

Kersti Puusild (projektijuht)
Elo Paap
Katrin Larm
Riina Andres
Marika Pukk
Annika Mätas.

http://oef.org.ee/teoksil/norra/toetatud-projektid/4-taotlusvoor/

Oleme juba ette tänulikud kõikidele koostööpartneritele, kes aitavad kaasa meie projekti tegevuste elluviimisele!

MTÜ Viljandimaa TEL blogi – http://viljandimaatel.blogspot.com/

Kersti Puusild
Viljandimaa lasteaedade tervisedenduse koordinaator
kersti.puusild@gmail.com
tel 5283145