Lingid

TERVISELINGID

Tervise Arengu Instituut – www.tai.ee
Riiklik tervisedenduse info – http://www.terviseinfo.ee/web/
Infot HIV/AIDSi kohta – http://www.hiv.ee/
Jää puhtaks – http://www.narko.ee/et/Kanep
Tervisesport – http://www.trimm.ee/
Eesti tervisedenduse Ühing – http://www.tervis.ee/index.html
Inimeseõpetuse Ühing – http://www.iu.ee/
Mittesuitsetajate Klubi – http://www.freshlife.ee/
Eesti Kepikõnni Liit – http://www.kepikond.ee/
Tervisedendus – http://www.salutare.ee/
Alkoholi tarbimise ennetamine – http://www.alkoinfo.ee/
Ühendus Alkoholivaba Eesti – http://www.ave.ee/
Tervisedenduse teabeleht Tervist
Tervislik toitumine – http://www.toitumine.ee/
Rahvatervishoiu raamatukogu – http://www.rahvatervis.ut.ee/
Mehed liikuma – http://www.mehedliikuma.ee/
Laste hammaste tervis – http://kiku.hambaarst.ee/artiklid
Matkanädala üritused- www.matkanadal.ee

MAAKONDLIK TERVISEDENDUS

Ida-Virumaa – http://www.ivmv.ee/tervisedendus/
Jõgeva – http://www.jogevamv.ee/?mid=85
Järvamaa – http://www.jarva.ee/?CatID=1949
Läänemaa – http://www.laanesport.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=119&Itemid=134
Lääne-Virumaa – http://www2.l-virumv.ee/?id=301
Põlvamaa – http://www.polvamaa.ee/index.php?page=573
Raplamaa – http://www.raplamv.ee/tervis/
Tallinn – http://www.tervis.tallinn.ee/
Võrumaa – http://www.werro.ee/tervis/

ÜLDIST

Viljandi Maavalitsus – http://mv.viljandi.maavalitsus.ee
Viljandi Linn – http://www.viljandivald.ee
Viljandimaa – http://www.viljandimaa.ee
Viljandi Vald- http://www.viljandivald.ee/uldinfo

KOHALIKUD AJALEHED VEEBIS

Abja vald, Halliste vald, Mõisaküla linn     Lõuna-Mulgimaa
Karksi vald                                                 Karksi Sõna
Kõo vald                                                     Kõo Vallaleht
Kõpu vald                                                   Infoleht Kõpu
Suure-Jaani vald                                        Leole
Tarvastu vald                                             Tarvastu Teataja
Võhma linn                                                 Võhma Linnaleht

Viljandi vald                                               www.viljandivald.ee