Kehaline aktiivsus

# Nimetus Eks. arv
1 Abiks kehalise kasvatuse õpetajatele   1
2 Eakas inimene ja tema liikumisvõime – Virve Sui, 1999   2
3 Eakate koduvõimlemine. Käsiraamat – Reet Pool   2
4 Erivajadustega õpilaste kehalise kasvatuse korraldamine koolis, 1998   1
5 Hea rüht igale lapsele – Malle Kuusik, 1998   1
6 Kehaline aktiivsus on tervis   1
7 Kehalise võimekuse testimine eelkooli- ja nooremas koolieas – Maarike Harro, Leila Oja   5
8 Laste ja noorukite kehalise aktiivsuse ning kehalise võimekuse mõõtmise käsiraamat – Maarike Harro, 2004   1
9 Liikumisharrastus elustiiliks. Nõuandeid tervisesportlastele. 2000   1
10 Looduses liikumise võimalused Eestis.- Tallinn,   2000   1
11 Tervise ABC tulevastele meistritele ja mitte ainult. Sportliku ja terve elustiili käsiraamat   1
12 Tervise treening. Rein Jalak   2
13 Terviseliikumine. Soome-Eesti   1
14 Terviseliikumise strateegiad. Elva, Keila, Kuressaare, Paide, Põlva, Rakvere, Viljandi. 2007   1
15 Liikumine ja sport, 2007 (1)   2
16 Liikumine ja sport, 2009 (2)   1
17 Tervislik liikumine. Jaak Maaroos, 2007   1
18   Tervislik liikumine (vihik), Eve Sooba, voldik 2008   2
19 Kehalised võimed ja organism. Jürgen Weineck, Rein Jalak 1
20 Jõu- ja venitusharjutused. Rein Jalak, Inga Neissaar 1
21 Jooksja tarkvara. Harry Lemberg, Ants Nurmekivi, Rein Jalak. Voldik 1
22   Hakkame liikuma! Projekti “Mehed liikuma” stardibrošüür.   1
23   Active Living in Turku (ingl.)   Tervisedendus füüsilise aktiivsuse mõttes, 2006.   1
24   Liikumise ja spordi ABC. Koost. Rein Jalak, Peeter Lusmägi, 2010.   1
25    Kepikõnd-iga samm loeb. Eesti Kepikõnni Liit 2011   2