Projekti info ja projektid

Aruandekonverentsi abstraktid.Eesti Tervisekasvatuse Keskus raamat    1996 1
1998.a Viljandi maakonna Tervisekaitselisest Sihtkapitalist rahastatu projektid.Koolitusmaterjal 1
Tervist Edendavate projektide teesid. Aruandekonverents kaustik 1998.a. 1
Tervisedenduslike projektide ekspertiisi aruanne. Eesti Tervisekasvatuse Keskus 1999 1+1
Tervisedenduse evalvatsioon:soovitused poliitikutele.MTO Euroopa Regiooni töögrupp koolitusmaterjal    1998 1
Projektide ja programmide tulemuslikkuse hindamine. Rahvatervise ja sotsiaalkoolituse keskus koolitusmaterjal 2000 1
Tervisedenduslike tegevuste planeerimine ja hindamine.Eesti Tervisekasvatuse keskus koolitusmaterjal 1998 1
The concepts and principles of equity and healt. WHO Regional office for Europe raamat 1998 1
Lembit Õunapuu-Üliõpilaste kirjalikud tööd.Lõputöö 2000 1
Programmide ja projektide hindamine. Tartu Ülikooli Tervishoiu Instituut raamat 2001 1
SVH ja UEN programmid. TAI koolitusmaterjal 2005 1
Leader infoleht. MTÜ Arenduskoda 2009 1
Hea Kodanik. EMSLi ajakiri 2009 1
Oma projektitaotlus. Prinditud materjal 1
Euroopa Liit ja Venemaa:mida toob tulevik? Avatud Eesti fond raamat 2008 1
Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas. TAI voldik 2009 10