Statistika ja tervise uurimused

# Nimetus eks. arv
1  Sotsiaalministeeriumi haldusala arvudes – Tallinn 1999  1
2  Sotsiaalministeeriumi haldusala arvudes 2000 – Tallinn 2000

 2

3  Eesti täiskasvanud elanikkonna terviseuuring, kevad 1994  1
4  Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring, kevad 1996  1
5  Eesti täiskasvanud elanikkonna terviseuuring, kevad 1998  1
6  Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring, kevad 2000  1
7  Eesti täiskasvanud elanikkonna tervisekäitumise uuring, kevad 2002  1
8  Eesti tervishoiustatistika aastaraamat 1994, Tallinn  1
9  Eesti tervishoiustatistika aastaraamat 1995-1996, Tallinn

 2

10  Eesti tervishoiustatistika 1992-1999,  Tallinn, 2000

 3

11  Eesti tervishoid 1990-1995, Tallinn 1996  1
12  Viljandi maakond arengus – kommentaaridega aastaraamat 1996  1
13  Viljandi maakond arengus – kommentaaridega aastaraamat 1999  1
14  Tervise Arengu Instituudi aastaaruanne 2003  1
15  Lühiraport täiskasvanute tervisekäitumise trendidest erinevates sots majanduslikes rühmades 1990-2004, Tallinn 2005  1
16  Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring, 2006  1
17  Eesti tervishoiustatistika aastaraamat 2004  2
18  Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2006. Tulemused kaalutud andmete alusel, Tallinn 2007  1
19  Eesti terviseuuring 2006. Metodoloogiaülevaade  1
20  Eesti terviseuuring 2006. Tabelid  1
21  Eesti terviseuuring 2006. Eesti arst 2008  1
22  Eesti tervisesüsteemi ülevaade, Tartu Ülikool, Tervishoiu Instituut, 2008  1
23  Tervisestatistika Eestis ja Euroopas, 2007 1
24  Noortemonitor 2009, Eesti Noorsoo Instituut 2010 – iga-aastane sariväljaanne  1
25  Eesti tervisestatistika raamat 2005 – 2008, Tervise Arengu Instituut 2010  1
26  Eesti terviseuuring 1996. Tabelid. Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituut 1999  1
27  Eesti rahva tervis, Tartu 1998  1
28  Eesti suremusatlas, Tallinn 1997  1
29  Suitsuvabade haiglate võrgustik, TAI 2006  1
30  Poliitiliste otsuste ja programmide/projektide tervisemõju analüüs, Tallinn 2002  1
31  Eesti tervishoid 1990 – 1994  1
32  Eesti tervishoid 1980 – 1993  1
33  Tervisekaitse 2005  2
34  Tervisekaitse 2003  1
35  Tervisekaitse 1994  1
36  Hinda inimese väärtust, HIV/AIDS konverents 2007  1
37 Tuberculosis Incidence in Estonia 2005  1
38  Eesti tervishoiustatistika 2003  2
39  Eesti tervishoiustatistika 2000 – 2002  1
40  Eesti tervishoiustatistika 2000 – 2001  1
41  Eesti tervishoiustatistika 1992 – 1999  2
42  Eesti meditsiiniline sünniregister 1992, 2002 – 2006  1
43  Eesti meditsiiniline sünniregister 1992 – 2002, Eesti abordiregister 1996 – 2002  1
44  Eesti meditsiiniline sünniregister 1992 – 2000, Eesti abordiregister 1996 – 2000  1
45  Eesti meditsiiniline sünniregister 1992 – 1999, Eesti abordiregister 1996 – 1999  1
46  Eesti meditsiiniline sünniregister 1992 – 1998, Eesti abordiregister 1996 – 1998  1
47  Eesti meditsiiniline sünniregister 1992 – 1997, Eesti abordiregister 1996 – 1997  1
48  Vähihaigestumus Eestis 2000  1
49  Cancer in Estonia 1968 – 1992  1
50  Nakkus- ja parasiithaigused Eesti (statistikaandmed): osad 1 (1995), 2 (1996), 5 (1999), 6 (1999), 7 (2000), 10 (2001)  6
51 World report on road traffic injury prevention: summary, WHO 2004  1
52  The World Health Report 2001, Mental Health: New Understanding, New Hope  1
53  The World Health Report 2000, Health Systems: Improving Performance  1
54  The concepts and principles of equity and health by Margaret Whitehead, WHO 1990  1
55  Policies and strategies to promote equity in health by Göran Dahlgren, Margaret Whitehead, WHO 1992  1
56  Sheffield’s health into 1997; 1995 – 96  1
57  A strategy for health, 1992  1
58  A preventive strategy for public health, 1993  1
59  Reforming the Health Services in the Baltic Countries, 1996  1
60  Nordic / Baltic Health Statistics 1996  1
61  Nordic / Baltic Health Statistics 2006  1
62  Euroopan Unioni perusteos, Helsinki 1994 (soome k.)  1
63  2004 – 2008 Maakonnad arvudes, Eesti Statistika 2009  1
64 Seyle Õpilaste ja õpetajate baasuuringute tulemused. Eesti-Rootsi Vaimse tervise ja Suitsidoloogia Instituut 2011
 1
65 Tervise ja heaolu uuringute läbiviiminepaikkonnas.Juhendmaterjal.TAI 2012  1
66  Uimastite tarvitamine koolinoorte seas:15-16 aastaste õpilaste legaalsete ja illegaalsete narkootikumide kasutamine Eestis  3
66  Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis. Aastaraamat 2012.
TAI ja Eesti Konjunktuuriinstituut
 2