Terviseedendus

# nimetus eks. arv
1  Tervise teavitamise käsiraamat – Osmo A. Wiio, Pekka Puska, 1995

 4

2  Sotsiaalministeeriumi aastaraamat 1998  1
3  Eesti Tervisekasvatuse Keskuse aastaraamat 1998

 2

4  Tervisedendus Eestis 97/98  1
5  Tervisedendus Eestis 93/96

 5

6  Eesti rahva tervis 1991-2000, Tartu  2002  1
7  Tervisedenduslike programmide evalveerimise käsiraamat – Eesti  Tervisekasvatuse keskus, 1999  1
8  Tervisedenduslike projektide hindamise käsiraamat – Eesti  Tervisekasvatuse Keskus, 2001  1
9  Tervisemõju analüüs – Tallinn, 2002  1
10  Tervisemõju analüüsi käsiraamat 2003

 2

11  Kümme aastat tervisedendust Eestis ,  2003

 3

12  Eesti rahva tervis ja tervishoid (1991. aastal)  1
13  Eesti rahvastiku tervis XXI sajandi künnisel – Jaak Uibo, 1997  1
14  Eesti rahva tervis – Kaja Põlluste , 1998 Tartu  1
15  Eesti tervishoiu kvaliteedipoliitika , 1998  1
16  Rahvatervisealane teadus- ja arendustegevuse riiklik sihtprog-ramm. Ülevaade 1999-2002. Aasta tulemustest. Tallinn, 2003

 2

17  Põhitõdesid tervisefitnessist – Toivo Jürimäe, Tartu, 1996  1
18  Tõendus tervisedenduse efektiivsusest I ja II osa – 1999

 2

19  Tervis 21. WHO Euroopa piirkonna “Tervis kõigile” raampoliitika  1
20  Ravikindlustuse eelarvest finantseeritud tervist edendavate
 projektide aruanded   2000.a  1
                                     2001.a  1
                                     2002.a  1
                                     2003.a  1
                                     2004.a  1
                                                 2005.a  1
                                                 2006.a  1
                                                 2008.a  1
21  Sotsiaaltöö teooria ja praktika – Robert Kreem, Tartu, 1995  1
22  Preventsioonist perearsti praksises. Malle Tohver, 2000  1
23  Teaduselt praktikale: uurimusi ja arutlusi sotsiaaltöö teemadel – teadusartiklite kogumik, Tallinn, 1998  1
24  Raplamaa rahva tervis. Rapla maakonna terviseprofiil, 2005  1
25  Terviseedenduse teeoria ja praktika I . Sissejuhatus salutoloogiasse. Anu Kasmel, Andrus Lipand 2007, 2011

 4

26  Eesti rahva tervise arengukava  2
27 Tervisedenduse teabeleht Tervist: Nr 1; Nr 2; Nr 3; Nr 4; Nr 5; Nr 6; Nr 7; Nr 8; Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13, Nr.14, Nr.18  18
28 Paikkonna tervisedenduse hea praktika näidete kogumik. TAI  1
29  Viljandimaa terviseprofiil ja tervisedenduse tegevuskava 2010 – 2013 – UUS!  2

Ingliskeelseid trükiseid:

30  Melbourne Declaration on Injury Prevention and Control, 22.02.1996  1
31  Policies and strategies to promote equity in health. WHO Euroopa peakorter, Copenhagen 1992  1
32  Measuring socio-economic inequalities in health. WHO Euroopa peakorter  1
33  Best Practices – a selction of papers, presented at the 4th European IUHPE Conference 16.-19.05. 1999, Helsinki-Tallinn  1
34  Abstracts – the 4th European IUHPE Conference 16.-19.05. 1999  1
35  Health Care Systems in Transition – Estonia. The European Observatory 2000  1
36  Health Promotion in Estonia Building a Healthy Future – An Assessment Study, final Report 1999  1
37  Developing health promotion in Estonia. First year report 1993 / 94  2
38  Promoting Health. A practical guide, 1996 (valguskoopia)  1
39 Tallinna terviseprofiil 2010  1
40  The Health Profile of Tallinn 2010  1
41  ECDC: Excellence in prevention and control of infectious diseases, 2011  1
42  Tervisedenduse praktika. Võimestunud kogukondade loomine. Glenn Laverack, TAI 2011  2
43 Teabeleht Puutepunktid Nr.1, Nr.2,  Nr.3, Nr. 4,  Nr.5, Nr. 6, Nr.7, Nr.8
Nr.9, Nr.10, Nr.11, Nr.12, Nr. 17  OÜ Haridusmeedia 2011
 13
44 Sammud käänulisel teel. Eesti õenduse arengust 21.sajandini.     Eesti Õdede Liit 2008  1
45 Tervise heaks. Haigekassa infoteatmik 2012. Eesti Haigekassa  1
46  Fookuses Inimkeha. Koolibri 2011  1
47  Head uudised (ajakiri sotsiaalsest ettevõtlusest). Heateo Sihtasutus  1

Konverentside, seminaride materjalid

 • Kvaliteet tervisedenduses – 04.06.1996,  Tallinn
 • Üle-eestiline teaduskonverents “Tervise edendamine Eestis” 17.-18.04.1997
 • Aruandekonverents “Tervisedendus 1996” 04.06.1997. Tallinn
 • Aruandekonverents “Tervisedendus 1997” 12.06.1998. Tallinn
 • “Tervisedenduse võimalused maakondades” 21.-22.08.1998 Võrumaal
 • Aruandekonverents “Tervisedendus 1998” 03.06.1999. Tapa
 • Aruandekonverents “Tervisedendus 1999” 18.05.2000. Pärnu
 • Üle-eestiline teaduskonverents “Tervise edendamine Eestis”, 22-23.03.2000
 • Üle-eestiline teaduskonverents “Tervise edendamine Eestis”, 21.-22.03.2001
 • Üle-eestiline teaduskonverents “Tervise edendamine Eestis”, 20.-21.03.2002
 • Tartumaa tervisefoorum “Tule tervist otsima!”, 03.12.2007