Vigastuste ennetamine

# Nimetus Eks. arv
1   Vigastused Eestis. Levimus, tagajärjed ja ennetus –   Taie Kaasik, Lenno Uusküla,   2003   1
2   Vigastuste vältimine imikutel ja väikelastel – Eesti Tervisekasvatuse Keskus   1
3   Kuidas vältida koolieelikute vigastusi?   1
4   Eakate ohutus ehk kuidas vältida vigastusi vanemas eas   1
5   Põletustraumade vältimine lastel   1
6   Lapsed, noorukid, alkohol, vigastused – 2000   1
7   Kuritegude vältimise käsiraamat – 2001   1
8   Vanaea sagedasemad traumad ja esmaabi – 1999   1
9   Eakas inimene ja tema liikumisvõime – V. Sui 1999   1
10   Oskame olla   2
11   Väike kriisimeelespea

  2

12   Paikkondlik areng: Kuidas alustada vigastuste ennetamise programmi? – Eesti Tervisekasvatuse Keskus, 1999   jaotusmat
13   Elustamine õnnetuse korral – 2001   2
14   Esmaabi ABC – 2000   1
15   Esmaabi töövihik   1
16   Liiklusõpetus enne kooli – 1997   1
17   Liiklusaabits 1. klassile – 2000   1
18   Liiklusõpetuse töölehed 2. klassile   1
19   Liikluskasvatusest põhikoolis – 2000   1
20   Jalgratturi koolitus   1
21   Viljandimaa traumaennetuse arengukava aastateks 2002-2010   1
22   Vigastuste ennetamine Viljandimaal 2002-2004. Raport   1
23   Turvareidid Viljandimaa lasteaedades 2005/2006. Krista Siim, raport.   1
24 Laste õnnetusjuhtumite põhjused ja turvalisuse edendamise võimalused Viljandimaa lasteaedades. Krista Siim, bakalaureusetöö 2006.   1
25   Viljandi maakonna kriisireguleerimisplaan, Viljandi 2006   1
26   Õnnetusjuhtumid ja turvalisus, Tartu 2007   2
27   Enesetappude ennetamine: abiks esmatasandi tervishoiutöötajatele, Tallinn 2008   1
28   Imikute ja väikelaste vigastuste vältimine. Voldik   1
29   Esmaabi lastele, Eesti Punane Rist 2008   1
 

Ingliskeelseid trükiseid:

30   Community Intervention an Accidents. Karolinska instituut 1987   1
31   Injury Control. Oxford University Press 1996   1
32   Social Inequality in Injury Risks. Lucie Laflemme, Karolinska instituut  1998   1
33   Safety Promotion Research. Lucie Laflemme jt, Karolinska instituut 2000   1
34 Evidence-based safety promotion and injury prevention – an introduction. Stockholm 2000 1
35   Sustainability within Safe Communities.   Praha 2004   1
36   World report on road traffic injury prevention. WHO 2004   1
37   Euroopa esmaabi käsiraamat, Tallinn 2009   2
38 Lapse ohutu sõidutamine autos. Maanteeamet 2011   1
39   Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine koolieelses lasteasutuses (mapp). TAI juhendmaterjal 2010   1
40 “Terve” Elu Viljandimaal. Eesti Haigekassa 2011 4

Vigastuste ennetamine Viljandimaal – ühislepe 2006, kõvas köites

Konverentside, seminaride materjalid

  • Eesti I Safe Community konverents. 01.10.2004., Rapla
  • Vananemine ja tervis, 05.12.2002
  • Trauma preventsioon
  • Turvalisusega seotud jaotusmaterjalid- “Safe Community” lehed