Tervisenõukogu

Paikkondliku tervisedendust arendab Viljandi maakonna Tervisenõukogu (TN)

  1. nõustab maakonna terviseprofiili koostamist ja iga-aastaste uuenduste sisseviimist ning töötab välja maakonna tervisedenduse strateegilised suunad;
  2. koordineerib maakondliku tervisetoa kaudu tervise edenduslikku ja haigusi ennetavat tegevust maakonnas;
  3. nõustab maakonna kohalikke omavalitsusi terviseprofiilide ja tegevuskavade koostamisel;
  4. toetab paikkonna elanike võimestamist tervisliku elukeskkonna arendamisel.

Tervisenõukogu liikmed:

Anu Kivi-eraisik, ettevõtja

Kärt Russak-Viljandi Maavalitsuse tervisedenduse peaspetsialist

Ilmar Kütt -Viljandi Maavalitsuse haridus-ja sotsiaalosakonna juhataja

Jüri Soovik-Päästeameti Lõuna päästekeskuse Viljandimaa päästepiirkonna juhataja

asendusliige Eda Mõim -Lõuna-Eesti Päästekeskuse ennetustöö vanemspetsialist

Elerin Tetsmann-Lõuna prefektuuri Viljandi politseijaoskonna ennetus-ja menetlustalituse

noorsoopolitseinik

asendusliige Karin Aare -Lõuna prefektuuri Viljandi politseijaoskonna ennetus-ja

menetlustalituse noorsoopolitseinik

Kersti Puusild-Tervist Edendavad Lasteaiad koordinaator, Männimäe lasteaed

Moonika Pärna-Tervist Edendavate Koolide koordinaator, Jakobsoni kool

Riina Tootsi -Viljandi Maavalitsuse noorsootöö peaspetsialist-alaealiste komisjoni sekretär

Elo Paap-SA Viljandi Haiglakvaliteedijuht/ ettevõtja OÜ Heaole

Sirli Tallo -Maanteeameti Lääne regiooni liikluskasvatuse talituse juhtivspetsialist

Ülle Gurjev-Viiratsi perearstikeskus, perearst

Triinu Rõigas -SA Viljandi Haiglaõendusjuht

Ene Maaten-Halliste vallavanem, Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esindaja

Kairi Ong-SA Viljandimaa Arenduskeskus konsultant

Luule Vitsur -Viljandi Maavalitsuse sotsiaalala peaspetsialist

Merit Laan-Eesti Punase Risti Viljandimaa Seltsi sekretär

 

TERVISENÕUKOGU PÕHIMÄÄRUS