21.02 ja 22.02 Koolitus: “Uimastiennetus ja uimastitega seotud juhtumite lahendamine koolis”

09. veebr. 2017

Tervise Arengu Instituut pakub  koolidele meeskodade koolitust/infopäeva (Uimastiennetus ja uimastitega seotud juhtumite lahendamine koolis), oodatud on 4-7 kooli meeskonnad.

Tutvustatakse veebipõhist ennetuseks vajalikku materjali, õpetatakse kuidas viia ellu ennetustegevusi koolis.

Lahendatakse probleeme, mis ikka ja jälle koolides tekivad.

 

Infopäevad toimuvad: 21.02.17 Viljandi maavalitsuse III korruse suures saalis ja 22.02.17 Abja Gümnaasiumis

Uimastiennetus ja uimastitega seotud juhtumite lahendamine koolis

Infopäeva sihtrühm: põhikoolide, gümnaasiumite ja kutsekoolide töötajad. Igast koolist ootame osalema korraga 3-7 inimest sh tervisenõukogu liikmeid, õpilasesinduse esindajaid ja vähemalt 1 juhtkonna liiget.

Infopäeva toimumiskoht: Viljandi Maavalitsus. Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi maakond / Abja Gümnaasium

 Aeg: 21.02.2017/ 22.02.2017 kell 13.15-17.00

 Infopäeva läbiviijad: Tiia Pertel Tervise Arengu Instituudi tervise edendamise osakonnast; piirkondlikud noorsoopolitseinikud.

Infopäeva eesmärk

  • suurendada koolimeeskondade võimekust üheskoos koostööpartneritega planeerida ja ellu viia uimastiennetustegevusi;
  • tutvustada veebipõhist juhendit, mis asub veebilehel www.terviseinfo.ee/uimastiennetus-koolidele ja pakub nõuandeid laiapõhiseks uimastiennetuse korraldamiseks koolides;
  • suurendada teadmisi ja oskusi, kuidas rakendada ühiseid kokkuleppeid uimastitega seotud olukordade ennetamiseks, uimastitega seotud olukordades käitumiseks ja nende lahendamiseks.

Infopäeva õpiväljundid

Infopäeva lõpus osaleja:

  • teab, millised ennetustegevused aitavad kaasa noorte uimastitarvitamise vähenemisele;
  • teab, kuidas tegutseda uimastitega seotud olukordades;
  • teab, kust leida ja kuidas kasutada koolidele suunatud uimastiennetuse veebipõhist juhendmaterjali;
  • valmisolek uimastiennetustegevuste elluviimiseks koolis on suurenenud.

Infopäeva ajakava:

13.15-13.30 – Kogunemine

13.30-13.45 – Soojendusharjutus

13.45-14.30 – Millised on võimalused uimastiennetuse elluviimiseks koolis?

14.30-15.00 – Grupitöö

15.00-15.15 – Paus

15.15-16.45 – Juhtumite analüüs

16.45-17.00 – Kokkuvõte

Infopäeval osalemine on osalejate jaoks tasuta.

Osalejatele väljastatakse soovi korral osalustõend koolitusel osalemise kohta.

 

Registreeruda saab: SIIN (Viljandi) ja SIIN (Abja)

 Registreerumise viimane tähtaeg: 17.02. 2017. a

 Palume igal koolil registreerida infopäevale tulijateks vähemalt 3 inimest, kellest soovitatavalt vähemalt 1 inimene on juhtkonna liige.