Tervisedendajate riiklik tunnustamine

18. nov. 2016

Tervisedendajate riiklik tunnustamine

Sotsiaalministeerium on alates 2012. aastast riiklikult tunnustanud tublisid tervisedendajaid igast Eesti maakonnast. Sellega soovitakse esile tõsta tervisedendusse panustanud ja rahvatervise valdkonda arendanud inimesi.

Tervisedendajate tunnustamise traditsiooniga jätkatakse ka sel aastal.

Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 juhtkomitee koosolekul kinnitati 2016.aasta tervisedenduse prioriteetseks teemaks: „Tegusaim alkoholikahjude vähendaja paikkonnas“.

Kandidaatide esitamisel palume teada anda tunnustust vääriva inimese nimi ja kontaktandmed (sh telefoninumber, e-posti aadress, postiaadress) ning saata lühikirjeldus tegevustest, mille eest kandidaat tunnustamist väärib. Tunnustamiseks võib esitada kõiki tublisid inimesi, kes panustavad rahvastiku tervise edendamisse oma igapäevase töö käigus, projektipõhiselt või vabatahtlikult. Palume kandidaadina mitte esitada inimest, keda on juba viimase viie aasta jooksul riiklikult tunnustatud.

Eelmisel aastal sai tunnustuse Urve Tõnisson – vaimse tervise edendaja paikkonnas.

Ettepanekud saata e-posti aadressile: kart.russak@viljandi.maavalitsus.ee , hiljemalt 05.12.2016. Tervisetuba teeb laekunud ettepanekute hulgast kokkuvõtte ning esitab Tervisenõukogule hääletamiseks.