Tervisetoetajate võrgustik ootab uusi aktiivseid tervisesõpru!

09. okt. 2017

2012.a. loodi Viljandi maavalitsuse tervisetoa eestvedamisel tervisetoetajate võrgustik. Tervisetoetajad on inimesed, kes oskavad oma kodukohas anda infot tervist toetavate eluviiside kohta ja teavad, kuidas suurendada paikkonna heaolu.

Samuti on nad vabatahtlikena abiks tervisedenduse teavitustöö tegemises ja ettevõtmiste korraldamises oma kodukohas.

Tervise edendamine ja tervena elatud eluea pikendamine on Eesti ühiskonna üheks prioriteediks. On oluline, et tervise edendamise sõnumit maakonnas levitatakse ja tänuväärne, et on inimesi, kes soovivad sellele kaasa aidata ning ühtlasi üheskoos tervemat ühiskonda luua.

Uuest aastast ei vea enam võrgustiku tegevusi Maavalitsuse tervisetuba ning aktiivsed tervisetoetajad võtavad eestvedamise enda peale!

Ootame oma ridadesse uusi tervisesõpru, kes tegelevad nii vaimse- kui ka füüsilise tervise arendamisega! Kui Sa oled inimene, kes hoolib oma kodukoha eluolust ning sa toetad ja osaled kodukandi tegemistes ja toimetamistel, siis kohtume teisel novembril kell 9.00 Viljandi Grand Hotellis (inimesed erinevatest tervisega seonduvatest eluvaldkondadest; nii olemasolevad liikmed kui uued)!

Päevakava

09.00-10.30 Sissejuhatus. Tervisetoetajate võrgustiku ajalugu. Avaring

10.30-10.45 Paus

10.45-12.30 Võrgustiku ootused ja reaalse olukorra kaardistamine. Eesmärgi visualiseerimine.

12.30-13.00 Lõuna

13.00-14.30 Võrgustiku võtmetegevuste planeerimine. Esimese aasta tegevuskava.

Päeva koordineerib Elo Paap (tervisetoetajate võrgustiku algataja)

Registreeru SIIT

Lisainfo:

Kärt Russak ( kart.russak@viljandi.maavalitsus.ee või tel. 5623 6829)